menu +

Sikkerhet først!

Vi ønsker vil ha stor fokus på sikkerhet. Særlig på hvordan man via en trygg og god måte kan utøve sin sport i de ulike elementene.
Vi ønsker å sette fokus på, samt og legge til rette for, ulike kurs/sikkerhetskurs og kunnskaps- og erfaringsformidling. Vi mener det utgjør en stor del av aktivitetenes utøvelse.
2
Alle aktiviteter vil bli utført etter gjeldene lover og regler, men vi oppfordrer likevel både deltakere og publikum til å vise forsiktighet og fornuft ved deltakelse på de ulike tilbudene.
Close
TOP