Unknown

FrittElement

Betingelser Team Pilot

Betingelser

Om Frittelement

Betingelser

Betingelser for Team Pilot FrittElement

Versjon 1.0

Innholdsfortegnelse:

Innledning
 1. Produkter
 2. Strategier
 3. Hva får du som team Pilot
 4. Ulike nivåre for ambassadører
 5. Priser
 6. Betalingsbetingelser
 7. Bestillingsrutiner.
 8. FrittElement sine forpliktelser
 9. Team Pilotens forpliktelser 
 10. Varighet
 11. Videresalg av produkter
 12. Mislighold
 13. Signering

Innledning:

I påfølgende tekst er betingelser satt i samarbeid med våre leverandører, AirDesign, Flow og Little Cloud. 

Disse betingelsene skal sikre et godt samarbeid som bygger våre produkter i Norge og samtidig gi deg som Team Pilot et godt samarbeid med oss i FrittElement. Den skal ivareta både deg som Team Pilot og FrittElement som importør. 

 1. Produkter

Produkter som inngår i vårt sortiment og som en Team Pilot kan representere er: 

Little Cloud, AirDesign eller Flow Paragliders. 

 1. Strategier

Vår strategi med denne avtalen er å oppnå god omtale av våre produkter gjort av dyktige piloter rundt om i hele Norge. 

Vi ønsker å synliggjøre ulike vinger/produkter til ulik bruk. 

Vi ønsker et fokus på hva produktene passer til, hvem de passer for og ikke minst skape mye morofaktor. 

 1. Hva får du som Team Pilot

Du som Team Pilot vil få en flott mulighet til å få et godt innblikk i de produktene du representerer. God dialog med leverandør og designer for å forstå produsentens oppbygging av produktene. 

Du vil få Team produkter med eget navn som du kan benytte på eventer og til hverdags. 

Du vil bli inkludert i et godt Team i FrittElement der man kan dele erfaringer og kunnskap om våre produkter og generell flyging. 

Du kan velge opp til 2 produkter som du ønsker å promotere. 

 1. Ulike nivåer for ambassadører

Jo flere år en representerer valgt merke, jo bedre betingelser kan vi bygge opp for deg som Team Pilot hos valgt merke. 

 1. Priser

Alle våre Team Piloter får kjøpt vinger til godt rabatterte priser.  

Alle priser er inkl. merverdiavgift. 

 1. Betalingsrutiner

FrittElement vil fakturere Team Pilot, ved bestilling, om ikke annet er avtalt.

 1. Bestillingsrutiner

Team Pilot bestiller alle produkter elektronisk per E-post : bjori@frittelement.no

 1. FrittElement sine forpliktelser

Leverandøren er forpliktet til å levere varene som avtalt.

Produktene skal være nye og uten skader.

FrittElement forplikter seg til å følge opp Team Pilot i avtaleperioden. 

 1. Team Pilotens forpliktelser

Ved Bestilling: 

 • Team Piloten er forpliktet til å sende all informasjon som importøren trenger for å bestille rette varer. 
 • Team Piloten er forpliktet til å kontrollere mottak av emballasjen, at denne er uskadet. 
 • Videre må Team Piloten kontrollere at varen ikke er skadet før den tas i bruk.
 • Dersom pakken er skadet, plikter Team Piloten  å melde dette til FrittElement.

Promotering:

  • Team Piloten forplikter seg til å poste 5-8 innlegg i SoMe der både importør og leverandør blir tagget. @airdesigngliders – @flowparagliders – @littlecloud – @frittelement
 • AirDesign
 • #airdesigngliders #frittelement #vingenavn
 • Flow
 • #flowparagliders #frittelement #vingenavn
 • Little Cloud
 • #littlecloud #frittelement #vingenavn
 • Team Piloten forplikter seg til å skrive konstruktive reviews i flightlog og i SoMe. 
 • Ved negative opplevelser/hendelser med produktet skal en henvende seg til FrittElement i første omgang og ved behov skal FrittElement koble leverandør i dialogen. 
 • Ved henvendelser for kjøp av produkt skal disse sendes til FrittElement. 
 • FrittElement og leverandør får tilatelse til å benytte media materiale til bruk på sine SoMe kanaler. 
 1. Varighet

Avtalen gjelder fra og med dato for signering og ut påfølgende år.  

Ny kontrakt signeres for hvert år. 

 1. Videresalg av produkter

Etter endt avtaleperiode kan Team Piloten selge produktene han/hun har kjøpt i forbindelse med ambassadør samarbeidet. 

Ønsker Team Piloten å selge produktene før avtaleperioden er omme, skal produktene sendes til FrittElement som gjennomfører sjekk, klargjøring og salg av produktene. 

Team Piloten vil da få 90% av salgssummen. 

Selges produktene innenfor avtaleperiode og utenfor avtale med FrittElement så påløper en restfaktura på 4500,-

 1. Mislighold

Ved gjentatt misligholdelse eller vesentlig mislighold av en eller flere av punktene i disse betingelsene, kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning.

 1. Signering

Partene vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne avtale, ved avkryssning av boks for betingelser ved innlevering av søknad.

Skroll til toppen