Unknown

FrittElement

Nødskjerm

Service

Service

Nødskjerm

I følge per dags datos revisjon av sikkerhetssystemet:

“Nødskjerm skal være produsert for hang-, para- eller speedgliding. Nødskjerm skal pakkes og vedlikeholdes i henhold til produsentens anbefalinger. Det anbefales at nødskjerm pakkes om av kvalifisert person minst en gang i året.”

I følge punkt 5.3.4 anbefales det at en nødskjerm pakkes av en kvalifisert person, og den skal pakkes etter produsentens anbefalinger.

Vi i Frittelement  kan tilby deg ompakk av din nødskjerm. Vi sjekker liner og duk før vi pakker.

Pakking av nødskjerm ved FrittElement omfatter minst 24 timers lufting og tørking av nødskjermen.  Sender du oss hele selen med nødis slik at vi kan montere den i selen din etter ompakk, Inkl. dette i prisen. 

De fleste nødskjermsprodusenter anbefaler ompakk av nødskjermen hver 6. eller 12.måned. En nødskjerm som er pakket i seletøyet over lang tid vil pakke seg hardere og hardere sammen og bli mer kompakt, dette kan resultere at åpningen vil ta lengre tid. 

Vi ønsker også at hver pilot skal få mer kunnskap om utstyret man flyr, så vi arrangerer fagkveld med fokus på dette temaet. Der vil du som pilot få mer kunnskap om både nødskjermen selen du flyr.  Gjennom året vil vi arrangere slike fag kvelder som avtales med hver enkelt pilot eller som blir annonsert på vår facebook side.

Nødskjerm pakking kan bestilles ved å fylle ut skjema lengre ned på siden. HUSK før du sender eller leverer så sørg for at vi har mottatt bestillingen og avtalt tidspunkt med deg. 

Rundkalott: 600,-

Firkantskjerm: 700,-

Tandem rundkalott: 1000,-

Rogallo/styrbar: 1000,-

For spørsmål ta kontakt per telefon eller mail.

Bjori: +47 906 75 405

Mail: bjori@frittelement.no

Bestilling

Sendes til adresse: 

FrittElement v/Brynhild Jorid Rotvold Mæresmovegen 2B, 7510 Skatval

Skroll til toppen