Unknown

FrittElement

Vinge sjekk

Service

Service

Sjekk og kontroll av vinge

Service og vedlikehold er viktig for å ta vare på sikkerheten, egenskapene og levetiden til utstyret du flyr med. Vi anbefaler alle til å lese manualene som følger med de produktene som man benytter under flyging. Disse følger med når man kjøper vingen, eller man kan ta kontakt direkte med forhandler eller på produsentens hjemmeside. Der finner man også linediagram og kart. Gjør det til en god rutine og sjekk vingen for skader eller slitasje jevnlig. 

I følge vårt sikkerhetssystem rev-8.2 ligger ansvaret for bruk, kontroll og vedlikehold av utstyr brukt til hang-, para- og speedgliding hos eieren og brukeren av utstyret. Utøveren er selv ansvarlig for at utstyret er i tilfredsstillende stand før det benyttes til flyging. Utøveren skal sette seg inn i produsentens brukermanual. Bruk og vedlikehold beskrevet i manualen skal følges. Dersom utøveren ikke har tilstrekkelig kompetanse for nødvendig vedlikehold på utstyret, skal utøveren ha hjelp av forhandler eller andre som har slik kompetanse.

Vi ønsker også at hver pilot skal få mer kunnskap om utstyret man flyr, så vi arrangerer fagkveld med fokus på dette temaet fra tid til annen. Der vil du som pilot få mer kunnskap om utstyret du flyr.  Gjennom året vil vi arrangere slike fag kvelder som avtales med hver enkelt pilot eller som blir annonsert på vår facebook side.

Vi i FrittElement tilbyr  tjenester innen inspeksjon og kontroll av vinge. Dette kan bestilles ved å fylle ut skjema lengre ned på siden. Ved eventuelle reparasjoner eller linebytter, har vi et godt samarbeid med Voss Paragliderservice som representerer både rask levering og kvalitet. Trenger du hjelp med å bytte liner er vi behjelpelige med dette. 1 line koster 100 kr. Ved 3 eller flere linebytter er prisen 50 kr per stk. 

HUSK før du sender eller leverer så sørg for at vi har mottatt bestillingen og avtalt tidspunkt med deg. 

For spørsmål ta kontakt per telefon eller mail.

Bjori: +47 906 75 405

Mail: bjori@frittelement.no

Tjenester

Paraglider tilstandskontroll, fullstendig linelengdemåling.                    2800,-

Full visuell inspeksjon på raiser, duk og liner for skader, porøsitetsmåling, lasermåleng av alle linelengder. Justering av linelengder til innenfor  +/- 10mm ved looping (dette forutsetter tilgang til vingens linetabell fra produsent). Eventuelle reparasjoner eller nye liner er ikke inkludert. 

Porøsitetsmåling.                                                                                           400,-     

Tre målinger i overduken i front. Måler hvor tett duken fortsatt er.  

Linelengdemåling.                                                                                      1600,-

Lasermåling av alle linelengder på vingen med justering av lengder innenfor+/- 10mm ved looping (krever tilgang til vingens linetabell fra produsent). 

Visuell inspeksjon av paraglideren (duk).                                               1000,-

Inspeksjon av paraglideren. Omfatter visuell sjekk av overduk, underduk, vellevegger, celleåpninger og linefester. Pris for eventuelle reparasjoner er ikke inkludert. 

Visuell inspeksjon av liner.                                                                        500,-

Inspeksjon av alle liner og risere. Omfatter visuell og fysisk kontroll av alle liner. Nye liner er ikke inkludert i prisen. 

Bestilling

Sendes til adresse: 

FrittElement v/Brynhild Jorid Rotvold – Mæresmovegen 2B

 – 7510 Skatval

Skroll til toppen