Unknown

FrittElement

Betingelser salg av brukt utstyr

I påfølgende tekst er betingelser satt i for å i vare ta alle partene i denne salg og formidlingen av paragliderutstyr. 

Formål:
Disse betingelsene er utformet for å ta vare på både deg som selger/kunde (heretter kalt selger) og FrittElement som formidler (heretter kalt formidler).

Produkter:
Produkter vi formidler:
paraglider-/minivinge
paraglider sele
nødskjerm
tilbehør

Tilstand av utstyr:
Du som selger er ansvarlig for at utstyret er i den stand som kommer frem i innmeldingsskjemaet, ved innlevering til oss. Det skal også være rengjort før levering.
Oppdager formidler skader/slitasje ved kontroll av utstyret skal en eventuell forbedring av dette avtales mellom selger og formidler.

Vedlikehold:
Kostnader for vedlikehold tilfaller selger.

 
Provisjon
FrittElement tar 20% av salgssummen i provisjon

Frakt:
Frakt tilfaller selger, dette blir trukket fra salgssummen i tillegg provisjon.

Betalingsbetingelser:
FrittElement utbetaler salgssummen til selger i fortløpende etter salg.

Selger/kundes ansvar:
Selger har ansvar for å beskytte utstyret for at utstyret er i den tilstanden de melder om i innmeldingsskjemaet.
Selger har ansvar for at riktig informasjon om innlevert utstyr er oppgitt i innmeldingsskjemaet. Selger har ansvaret for at utstyret blir innlevert til formidler til avtalt tid. 

FrittElement sine forpliktelser:
Formidler forplikter seg til å ta grundig kontroll av utstyret for å kvalitetssikre informasjon fra selger.
Formidler forplikter seg til å oppgi riktig informasjon av utstyret til eventuell kjøper.
Formidler har ansvar for at solgt utstyr blir levert på forsvarlig måte til kjøper.
Formidler er forpliktet til å levere bruktutstyret til avtalt tid til kjøper.
Formidler forplikter seg til å utbetale salgssum til avtalt tid til selger, med de eventuelle fratrekk som frakt og vedlikehold.

Garanti:
Formidler eller selger har ingen ansvar eller garantier for utstyret etter salg, ansvar overføres til kjøper.

Tvist:
Eventuelle tvister skal forsøkes løst mellom formidler og selger.

Mislighold:
Ved misligholdelse eller vesentlig mislighold av en eller flere av punktene i disse betingelsene, kan avtalen oppheves med øyeblikkelig virkning. Formidler sender da utstyret tilbake til selger. Eventuell frakt tilfaller selger.

Underskrifter:
Partene vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne avtale, ved avkryssing av boks for betingelser ved innlevering av innmeldingsskjema.

 

Latest Post
Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skroll til toppen