Unknown

FrittElement

Nødskjerm

Service

Service

Nødskjerm

I følge per dags datos revisjon av sikkerhetssystemet:

“Nødskjerm skal være produsert for hang-, para- eller speedgliding. Nødskjerm skal pakkes og vedlikeholdes i henhold til produsentens anbefalinger. Det anbefales at nødskjerm pakkes om av kvalifisert person minst en gang i året.”

I følge punkt 5.3.4 anbefales det at en nødskjerm pakkes av en kvalifisert person, og den skal pakkes etter produsentens anbefalinger.

Vi i Frittelement  kan tilby deg ompakk av din nødskjerm. Vi sjekker liner og duk før vi pakker.

Pakking av nødskjerm ved FrittElement omfatter minst 24 timers lufting og tørking av nødskjermen.  Sender du oss hele selen med nødis slik at vi kan montere den i selen din etter ompakk, Inkl. dette i prisen. 

De fleste nødskjermsprodusenter anbefaler ompakk av nødskjermen hver 6. eller 12.måned. En nødskjerm som er pakket i seletøyet over lang tid vil pakke seg hardere og hardere sammen og bli mer kompakt, dette kan resultere at åpningen vil ta lengre tid. 

Vi ønsker også at hver pilot skal få mer kunnskap om utstyret man flyr, så vi arrangerer fagkveld med fokus på dette temaet. Der vil du som pilot få mer kunnskap om både nødskjermen selen du flyr.  Gjennom året vil vi arrangere slike fag kvelder som avtales med hver enkelt pilot eller som blir annonsert på vår facebook side.

Nødskjerm pakking kan bestilles ved å fylle ut skjema lengre ned på siden. HUSK før du sender eller leverer så sørg for at vi har mottatt bestillingen og avtalt tidspunkt med deg. 

Rundkalott: 600,-

Firkantskjerm: 700,-

Tandem rundkalott: 1000,-

Rogallo/styrbar: 850,-

For spørsmål ta kontakt per telefon eller mail.

Bjori: +47 906 75 405

Mail: bjori@frittelement.no

Bestilling

Sendes til adresse: 

FrittElement v/Brynhild Jorid Rotvold Mæresmovegen 2B, 7510 Skatval

Paragliding er en magisk sport som kan ta deg til bokstavlig talt nye høyder. Men den har noen risikomomenter i seg som kan forårsake store skader og ekstreme situasjoner, disse må man bygge opp kunnskap for å forstå og arbeide for å minimere. 

For å minimere risikofaktorene har valg av utstyret vi flyr med, tilpassing og kunnskap en stor påvirkning. Vi mener det er utrolig viktig at man helt i fra starten av en flykarriere legger stor vekt på kunnskap om dette området. Materiellkunnskap. Det å forstå sitt eget utstyr, hvordan ta vare på det og bruke det riktig har stor betydning for å minimere risikoen ved vår sport. 

Vi er også forskjellige individer, både med tanke på størrelser, personlighet, stressmestring m.m. Så bør dette komme med når man tar et valg på hva man kjøper? Ja, helt klart. 

I dette innlegget ønsker vi å rette fokuset mot nødskjermen

Man bør tenke gjennom om sele og nødskjermen passer sammen, passer de til min kroppslengde/armlengde, og har de den sikkerhet jeg behøver for å minimere mine risikofaktorer ved utøvelse av sporten. 

Vi anbefaler alle piloter, ny eller erfaren, om å ta seg tid til en  gjennomgang av utstyret man flyr med, bli bevisst på hva man velger og fly med samt er dette tilpasset hverandre og tilpasset deg som pilot. Les gjennom manualer og annen info fra produsentene og snakk med erfarne og kvalifiserte personer i miljøet rundt deg. Vi i Frittelement vil, når smittevernstiltakene tillater det, fortsette med pakkekvelder for nødskjerm der man får god veiledning i sitt utstyr, montering, service og ompakk. Anbefaler alle å forsikre seg om å benytte kvalifiserte fagpersoner om man overlater ompakking av nødskjermen til andre. 

Noen eksempler vi ofte ser:  lettvektssele med altfor stor nødskjerm…. feil montering av nødskjerm i selen eller mellom sele og nødskjerm… 

Flybubble er også et firma som legger ut masse nyttig informasjon og kunnskap. Så mens vi venter på at flysesongen skal skikkelig ta tak kan man øke sin kunnskap på ulike områder i sporten. Her er noen linker til temaet nødskjerm .

Skroll til toppen