Unknown

FrittElement

Ny samarbeidspartner

Juli 2017 fikk vi et samarbeid med Voss Paragliderservice ved Geir Dyvik, dette setter vi stor pris på. Vi synes det er viktig og støtte opp om de som arbeider innen dette feltet i Norge og Voss Paraglider service kan vi av egen erfaring si står for meget god kvalitet på arbeidet de gjør.

Voss Paraglider Service utfører reparasjoner og service på paraglidere, og syr liner etter mål. De har de fleste duk-kvaliteter som benyttes i paraglideren, reparasjons-tape i ulike farger og over 150 ulike linekvaliteter. De har også porøsitetsmåler og styrketester til duk, styrketester til liner og symaskiner til reparasjon av glider og sying av liner.

Les mer om Voss Paraglider Service: 

Sisite innlegg
Skroll til toppen